BHXH ngắn hạn tránh được tình trạng doanh nghiệp 'lách luật'

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2018 trong quân đội.

Theo đó, Bộ Quốc phòng nhận định việc đóng BHXH bắt buộc cho lao động ngắn hạn dưới ba tháng là một chính sách của Nhà nước nhằm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội. Quy định mới sẽ giúp nhóm lao động này được tham gia BHXH, được trợ giúp khi gặp rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm. Hạn chế tình trạng doanh nghiệp “lách luật”, chỉ ký hợp đồng dưới ba tháng với người lao động.

BHXH là chính sách nhân văn giúp người lao động có chỗ dựa khi về già.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bộ Quốc phòng cho biết Luật BHXH sửa đổi quy định đến năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH điện tử, trình tự thủ tục giải quyết các chế độ BHXH bằng phương thức giao dịch điện tử. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo BHXH Bộ Quốc phòng chủ động chuẩn bị nguồn lực và đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, bồi dưỡng kiến thức tin học cơ bản cho cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH.

Ngoài ra, trong năm 2018, Bộ Quốc phòng đã giải quyết các chế độ BHXH cho 127.857 trường hợp. Trong đó, hưu trí 6.494 trường hợp, phục viên, xuất ngũ 108.177 trường hợp, thôi việc 28 trường hợp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 469 trường hợp, tử tuất 599 trường hợp…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm