Bình Thuận: Từ 21-5, Công an xã sẽ làm đăng ký cấp biển số mô tô, xe máy

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Công an cấp xã sẽ làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện cho các loại xe của cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Ngày 17-5, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết từ ngày 21-5, Công an Bình Thuận sẽ thực hiện phân cấp về công tác đăng ký xe theo theo quy định tại Thông tư số 15 và Thông tư số 16 của Bộ Công an.

Bình Thuận: Từ 21-5, Công an xã sẽ làm đăng ký cấp biển số mô tô, xe máy ảnh 1

Điểm cấp biển số xe mô tô, xe máy tại Phòng CSGT. Ảnh PĐ.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Thuận thông báo việc phân cấp và các điểm đăng ký xe cơ giới đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi làm thủ tục đăng ký biết.

Cụ thể: Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Phan thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Từ 21-5, Công an xã sẽ làm đăng ký cấp biển số mô tô, xe máy ảnh 2

CSGT Bình Thuận làm thủ tục đăng ký xe máy. Ảnh PĐ.

Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký, cấp biển sổ các loại xe như xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình và các loại xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện).

Các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương.

Bình Thuận: Từ 21-5, Công an xã sẽ làm đăng ký cấp biển số mô tô, xe máy ảnh 3

Kiểm tra số khung, số máy để làm thủ tục đăng ký xe. Ảnh PĐ.

Công an cấp xã sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho các loại xe như xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Đồng thời tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Công an tỉnh Bình Thuận thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước; cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận biết để thực hiện theo quy định.

1.000 tỉ đồng để bồi dưỡng cán bộ: Vấn đề không nằm ở chi phí

1.000 tỉ đồng để bồi dưỡng cán bộ: Vấn đề không nằm ở chi phí

(PLO)- Mỗi năm, ngân sách nhà nước chi cho việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó Hà Nội và TP.HCM chiếm hơn 200 tỉ đồng. Thế nhưng chất lượng bộ máy có được cải thiện tương xứng với chi phí và tâm sức của nhiều người hay không vẫn là dấu hỏi.