Bộ Chính trị chuẩn y kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Ngày 30-10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 153-KH/TU về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Chính trị chuẩn y kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang ảnh 1
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang công bố Quyết định chuẩn y của Bộ chính trị tại Hội nghị. Ảnh: CHÂU ANH

Tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 người.

Bộ Chính trị cũng quyết định chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Văn Huyến và ông Đồng Văn Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang, công tác chỉ đạo Đại hội được triển khai chặt chẽ, bài bản. Vai trò của các Tiểu ban, Tổ giúp việc được phát huy tối đa trong quá trình chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, báo cáo chính trị đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới. Từ đó, làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Bộ Chính trị chuẩn y kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang ảnh 2
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh CHÂU ANH

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị sau Đại hội, các cấp, các ngành cần tiếp tục nỗ lực, chủ động hơn nữa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Đặc biệt, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cương vị mới cần nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Qua đó, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Dịp này, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tặng bằng khen cho 23 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.