Bộ GTVT cảnh báo hiện tượng xưng người thân của Bộ trưởng

Theo Bộ GTVT, việc làm trên của các đối tượng gây mất uy tín danh dự của Bộ trưởng, cũng như công việc chung của Bộ, gây phiền hà đối với nhiều cơ quan đơn vị. 

 Nhiều người xưng thân bộ trưởng để làm việc với các cơ quan của ngành. 

Để tránh tình trạng lợi dụng uy tín của Bộ trưởng nhằm mưu lợi cá nhân, đồng thời làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, đơn vị cá nhân khác cũng như giữ gìn kỹ cương trong thực thi công vụ, Bộ GTVT đề nghị không tiếp, giải quyết bất kỳ yêu cầu nào của các đối tượng trên. 

Khi xuất hiện những việc nêu trên cần báo ngay cho Văn phòng Bộ GTVT và cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm