Bộ Nội vụ đề xuất tính biên chế công chức phường theo quy mô dân số

(PLO)- Theo dự thảo của Bộ Nội vụ về tổ chức chính quyền đô thị, số lượng biên chế công chức phường của Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM được xác định theo quy mô dân số.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, TP.HCM và TP Đà Nẵng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là số lượng biên chế công chức phường của ba TP này được xác định theo quy mô dân số của phường.

Cụ thể, đối với phường thuộc quận, TP thuộc TP trực thuộc Trung ương mà có từ 30.000 dân trở xuống thì được tính 15 biên chế công chức. Đối với phường có từ 30.000 dân trở lên thì ngoài số lượng quy định, cứ 20.000 dân được thêm một biên chế công chức. Đối với phường có trên 110.000 dân thì được tính 20 biên chế công chức.

Đối với phường thuộc thị xã có từ 10.000 dân trở xuống thì được tính 15 biên chế công chức. Đối với phường có từ 10.000 dân trở lên thì ngoài số lượng quy định, cứ 7.000 dân được thêm một biên chế công chức. Đối với phường có trên 38.000 dân thì được tính 20 biên chế công chức.

Bộ Nội vụ đề xuất tính biên chế công chức phường theo quy mô dân số ở ba TP lớn

Bộ Nội vụ đề xuất tính biên chế công chức phường theo quy mô dân số ở ba TP lớn. Ảnh minh họa: NGUYỆT NHI

Theo Bộ Nội vụ, dân số để tính số lượng biên chế công chức phường nêu trên được xác định theo quy định của pháp luật về phân loại đơn vị hành chính. Cùng đó, với việc xác định biên chế công chức phường theo quy mô dân số nêu trên, tổng biên chế công chức phường của ba TP dự kiến tăng 208 người so với quy định hiện nay (trung bình 15 biên chế/phường).

Tuy nhiên, khi thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại ba TP đã giảm khoảng 700 biên chế cán bộ, công chức phường do không còn 469 cán bộ phường là Phó Chủ tịch HĐND phường; giảm số lượng Chủ tịch HĐND phường trước đó đã được các TP bố trí hoạt động chuyên trách và giảm được khoảng 170 cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có các phường trực thuộc) sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Căn cứ vào tổng số biên chế công chức phường của ba TP được xác định nêu trên, UBND các TP trình HĐND cùng cấp phân bổ tổng số lượng biên chế công chức phường của từng quận, thị xã, TP thuộc TP.

Căn cứ vào tổng số biên chế công chức phường được HĐND TP phân bổ và yêu cầu, nhiệm vụ của từng phường, UBND quận, thị xã, TP thuộc TP sẽn quyết định giao cụ thể số lượng biên chế công chức làm việc tại UBND mỗi phường trực thuộc cho phù hợp (không hạn chế số lượng tối thiểu và tối đa công chức của phường nhưng không vượt quá tổng số biên chế công chức phường được phân bổ).

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại ba TP được thực hiện ngay từ 1-7-2021. Quá trình thực hiện đến nay cho thấy tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương quận, phường nơi không tổ chức HĐND đã đi vào ổn định, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt, chủ động hơn, điều hành và quyết định kịp thời hơn những vấn đề cấp bách trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của chính quyền đô thị.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ những bất cập, khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Với quy định biên chế công chức phường bình quân là 15 người, tính cho tổng số phường của từng quận, thị xã, TP thuộc TP. Điều này dẫn đến việc ba TP này không chủ động điều chỉnh được số lượng biên chế công chức phường giữa các quận, thị xã, TP thuộc TP, trong khi đó quy mô dân số của các phường khác nhau, khối lượng công việc cũng không đồng đều.

Trước đó, UBND TP.HCM có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh, bổ sung số lượng công chức làm việc tại phường (quy định khoản 1, Điều 2, Nghị định số 33/2021).

Cụ thể, UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh, bổ sung số lượng công chức làm việc tại phường từ bình quân 15 người thành 17 người đối với các phường có 30.000 dân trở xuống. Đối với phường có từ 30.000 dân trở lên, ngoài số lượng quy định, cứ 15.000 dân được thêm một công chức.

TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép TP.HCM căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu của thực tiễn và ngân sách TP, UBND TP trình HĐND TP cùng cấp quyết định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thêm ngoài số lượng đã quy định tại Nghị định 34/2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm