Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời việc đề nghị tăng biên chế cho TP.HCM

(PLO)- Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Kiến nghị tăng thêm số lượng cán bộ cấp xã thuộc TP.HCM

Đáng chú ý, nhiều cử tri TP.HCM cho rằng Nghị định 34/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn là chưa phù hợp đối với TP.HCM.

Do đó, cử tri kiến nghị trình Chính phủ điều chỉnh quy định theo hướng tăng thêm về số lượng cán bộ công tác tại phường, xã, thị trấn thuộc TP.HCM để giúp cho các phường, xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn và tiếp tục có chế độ phụ cấp công vụ cho đối tượng này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: PHẠM THẮNG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: PHẠM THẮNG

Về nội dung này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và cử tri (trong đó có cử tri TP.HCM) để trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bộ cũng đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung ba Nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị (trong đó có Nghị định 33/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM) cho phù hợp.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật, Bộ Nội vụ đề nghị TP.HCM thực hiện số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định 34/2019; Nghị định 33/2021 và Thông tư 13/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Cử tri cũng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Chính phủ quan tâm xem xét nâng chế độ phụ cấp tiền lương cho những người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã để đảm bảo cuộc sống; Nhà nước cần tiếp tục quan tâm cải cách tiền lương và thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động cấp phường, xã để nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và cử tri (trong đó có cử tri TP.HCM) để trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp khi thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị TP.HCM thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định hiện hành tại Nghị định 92/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 34/2019) và Thông tư 13/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2025

Cử tri TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ thể chế hóa một số nghị quyết của Đảng liên quan đến việc sắp xếp bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vừa là căn cứ để quy hoạch “mạng lưới đô thị” của quốc gia, vùng, tỉnh.

Trả lời, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 10 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, trong đó đã xác định các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế.

Các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan và chính quyền địa phương các cấp đã, đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết 10/NQ-CP nêu trên theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu, giúp Chính phủ trình cấp có thẩm quyền ban hành và Chính phủ ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Hiện Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và cử tri (trong đó có cử tri TP.HCM) để xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn (trong đó có các ĐVHC cấp huyện giai đoạn tới).

Ngoài ra, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 63/2022 về Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong đó giao Chính phủ nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tổng thể ĐVHC của Quốc gia và từng địa phương (đến ĐVHC cấp xã) phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng giao, Bộ Nội vụ đang triển khai thực hiện việc nghiên cứu xây dựng để trình cấp có thẩm quyền Quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm