Bộ TN&MT giao lưu trực tuyến với người dân

Buổi giao lưu nhằm giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là những quy định mới ban hành.

Bộ TN&MT giao lưu trực tuyến với người dân ảnh 1

 Buổi giao lưu trực tuyến của Bộ TN&MT vào đầu năm nay.

Chủ trì buổi giao lưu trực tuyến có Bộ trưởng Bộ TN&MT nguyễn Minh Quang, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và giám đốc các sở TN&MT các tỉnh thành phố. Thời gian giao lưu từ 8-16.30 ngày 28-10 tại trụ sở Bộ TN&MT số 10 Tôn Thất Thuyết và tại sở TN&MT các tỉnh thành phố.

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi của người dân và doanh nghiệp của Bộ TN&NT tại địa chỉ: gltt.monre.gov.vn, đối với các Sở TN&MT tại địa chỉ: tên tỉnh.monre.gov.vn. Người dân, doanh nghiệp có thể gửi trước câu hỏi khi vào các địa chỉ trên.