Bộ Xây dựng: ‘Căn hộ 25 m2 không sinh ra khu ổ chuột’

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian chờ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, đối với căn hộ chung cư thương mại có thể áp dụng tạm thời tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25 m2. Diện tích này tương đương quy định hiện hành về diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư nhà ở xã hội và phải bảo đảm thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín.

“Việc đề xuất quy định tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư là 25 m2 được căn cứ trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn” - Bộ Xây dựng khẳng định.

Cũng theo Bộ Xây dựng, diện tích tối thiểu 25 m2 cũng là một giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở giá thấp cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở xã hội.

Trước đó, nhiều ý kiến lo ngại việc Bộ Xây dựng cho phép làm căn hộ 25 m2 sẽ sinh ra các khu nhà ổ chuột. Đặc biệt, các doanh nghiệp có thể chia căn hộ ra để hưởng lợi và giá bị đẩy lên cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm