Bộ Y tế lập Bộ phận Thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký quyết định Thành lập Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 (lần 2) tại TP.HCM.

Theo quyết đinh này, Bộ trưởng Bộ Y tế phân công PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế là Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống chống dịch COVID-19 (lần 2) tại TP.HCM.

Bộ Y tế lập Bộ phận Thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: VGP

Ba người là Phó Trưởng Bộ phận Thường trực gồm: Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức, chịu trách nhiệm công tác điều trị; Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM Phan Trọng Lân, chịu trách nhiệm công tác điều tra, giám sát dịch và công tác xét nghiệm và Viện trưởng Viện Y tế Công cộng TP.HCM Đặng Văn Chính, chịu trách nhiệm về công tác cách ly y tế và xử lý môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế còn có sáu thành viên khác.

Theo quyết định của Bộ Y tế, Bộ phận Thường trực đặc biệt có nhiệm vụ chung hỗ trợ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị bệnh nhân; xét nghiệm; tổ chức cách ly; công tác truyền thông trên địa bàn TP.HCM, các địa phương lân cận có liên quan;

Kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Trưởng Bộ phận tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP.HCM. Các Thành viên Bộ phận làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng Bộ phận được dùng quyền của Bộ trưởng để điều động, huy động về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM. Các thành viên tuân thủ theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Bộ phận.

Bộ Y tế đề nghị TP.HCM chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị và UBND cấp quận, huyện phối hợp chặt và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của bộ phận thường trực; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế TP.HCM chủ trì, phối hợp với Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM và các đơn vị liên quan để bố trí ăn, nghỉ; đảm bảo các điều kiện làm việc cho bộ phận thường trực thực hiện nhiệm vụ.

Infographic: 8 giải pháp kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.HCM
Infographic: 8 giải pháp kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.HCM

(PLO)- Trước tình hình dịch trong cộng đông vẫn chưa được kiểm soát, tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM hôm 11-6, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã đưa ra 8 giải pháp để ngăn chặn dịch.