Cách chức bí thư với cựu viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, nguyên viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ông Phước bị kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Cách chức bí thư với cựu viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum ảnh 1
Trụ sở VKSND tỉnh Kon Tum.

Trong giai đoạn từ tháng 1-2009 đến tháng 9-2016, với trách nhiệm là tỉnh ủy viên, bí thư Ban cán sự Đảng, viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum, ông Phước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; không làm tròn trách nhiệm được giao nên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản để thất thoát ngân sách nhà nước.

Ông cũng vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Vi phạm của ông Phước bị đánh giá là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và ngành kiểm sát nhân dân.

Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum có kỷ luật như trên.