Cách tính lương mới với viên chức chuyên ngành lưu trữ

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Trong quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo bồi dưỡng với các chức danh viên chức ngành lưu trữ không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2022 quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Thông tư quy định chức danh và mã số chức danh viên chức chuyên ngành lưu trữ gồm: Lưu trữ viên chính, lưu trữ viên và lưu trữ viên trung cấp.

Trong quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo bồi dưỡng với các chức danh viên chức ngành lưu trữ nêu trên cũng không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Thay vào đó, viên chức ngành lưu trữ chỉ cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Cũng theo quy định tại thông tư, sau khi hết thời gian tập sự và đạt yêu cầu thì người tập sự được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ theo quy định và được xếp bậc lương tương ứng với trình độ đào tạo.

Cụ thể, trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp:

+ Viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp có trình độ đào tạo trung cấp được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86.

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06.

Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên:

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên có trình độ đào tạo đại học được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34.

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên có trình độ đào tạo thạc sỹ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67.

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên có trình độ đào tạo tiến sĩ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2022.

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(PLO)-  Nhằm cải cách thủ tục hành chính, các Bộ ban hành nhiều văn bản quy định mới về tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức. Trong đó, có bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ tuỳ theo vị trí việc làm.