Cán bộ hải quan chuyên nghiệp, thân thiện hơn

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP - ông Nguyễn Hữu Nghiệp, những năm gần đây cán bộ, công chức hải quan, nhất là cán bộ trẻ đã được đánh giá có quy trình làm việc chuyên nghiệp hơn, thái độ phục vụ thân thiện hơn.

Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP - ông Huỳnh Công Hùng ghi nhận về sự thay đổi tích cực này. “Để làm tốt hơn nữa, chúng ta phải thay đổi ngay từ những việc làm nhỏ. Chính từ những việc nhỏ đó sẽ tạo ra ý nghĩa lớn, tạo dựng và tăng thêm lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào bộ máy chính quyền TP” - ông Hùng nhấn mạnh.

THU HƯƠNG