Cần Thơ: Thanh tra phát hiện gần 115 tỉ đồng vi phạm

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của địa phương.

Người dân làm thủ tục hành chính ở phường Tân An mới (sau sáp nhập 3 phường) ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, TP Cần Thơ đã triển khai 219 cuộc thanh, kiểm tra, (đạt hơn 115% kế hoạch năm).

Qua đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế gần 115 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi cho ngân sách hơn 10 tỉ đồng (đã thu hồi 8,98 tỉ), kiến nghị xử lý khác 103,9 tỉ đồng.

Thanh tra cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 46 tập thể, 100 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra một vụ, ban hành 1.487 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 5 tỉ đồng (đã nộp ngân sách 4,79 tỉ đồng).

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho thấy, tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 số tiền hơn 102 tỉ.

Thực hiện nghị quyết 84/2020 của Chính phủ, TP cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020 và tiếp tục tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm 2020 trên địa bàn TP. Theo đó, tổng số kinh phí cắt giảm hơn 61 tỉ.

Trong thẩm định dự toán chi thường xuyên đã tiết kiệm so với đề nghị của các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền gần 17 tỉ.

Kinh phí tạm tính thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền gần 162 tỉ.

Về công tác tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế, báo cáo cho biết, tính đến ngày 31-12-2020, TP đã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế năm 2020 đối với 100 cán bộ, công chức, viên chức, cắt giảm 68 biên chế công chức, cắt giảm 269 hợp đồng lao động.

UBND TP Cần Thơ đã ban hành các quyết định thực hiện chuyển đổi bốn đơn vị sự nghiệp sang loại hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên. Qua đó đã cắt giảm 1.013 người làm việc và 15 chỉ tiêu hợp đồng.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp ấp, khu vực, trong năm 2020, TP đã tiến hành tổ chức, sắp xếp và sáp nhập ba phường Tân An, An Hội, An Lạc để  thành lập phường Tân An  mới chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-4-2020.

Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Cần Thơ còn lại 83 đơn vị hành chính cấp xã, giảm hai đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sắp xếp tinh giảm và giải quyết chế độ chính sách cho 39 cán bộ, công chức và 22 người hoạt động không chuyên trách của hai đơn vị hành chính phường dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm