Thắt chặt an ninh hàng không cao điểm tết

Thắt chặt an ninh hàng không cao điểm tết

(PLO)- Các cơ quan, đơn vị có liên quan áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu.