Chi phí phát sinh Tư vấn chung tuyến metro số 1 đã được giải quyết

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  UBND TP.HCM đã phê duyệt dự toán phát sinh chi phí Tư vấn chung của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), trị gía hơn 1.699 tỉ đồng.

Chi phí này phần nào giúp chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn chung (liên danh NJPT) thực hiện các công việc tiếp theo như tư vấn, đào tạo lái tàu…

UBND TP.HCM vừa chính thức phê duyệt dự toán phát sinh chi phí Tư vấn chung của dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) giá trị hơn 1.669 tỉ đồng.

Chi phí phát sinh Tư vấn chung tuyến metro số 1 đã được giải quyết ảnh 1

UBND TP.HCM đã phê duyệt dự toán phát sinh chi phí tư vấn chung của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), trị gía hơn 1.699 tỉ đồng. Ảnh: ĐT.

Nội dung chi tiết theo hồ sơ dự toán chi phí Tư vấn chung của dự án xây dựng tuyến metro số 1. Theo đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), Tư vấn lập dự toán phát sinh và tư vấn thẩm tra dự toán phát sinh.

Đồng thời, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sự chính xác về nội dung và các số liệu trong hồ sơ trình duyệt, đảm bảo đúng quy định.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu MAUR có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng Thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án tuyến metro số 1.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định, không ảnh hưởng đến tiến độ dự án, tránh phát sinh khiếu kiện, khiếu nại. Các bên ràng buộc điều khoản hợp đồng nội dung giá trị thanh toán chính thức cho nhà thầu sẽ căn cứ vào kết quả kiểm toán, quyết toán của cơ quan quản lý nhà nước.

Trên cơ sở dự toán phát sinh được duyệt, thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu đảm bảo phù hợp quy định.

MAUR căn cứ yêu cầu kỹ thuật của dự án, phạm vi công việc, tình hình thực hiện, đơn giá (tại thời điểm thực hiện), các chế độ chính sách, các điều khoản đã được ký kết tại hợp đồng; các phụ lục Hợp đồng Tư vấn chung, dự toán gói thầu và các nội dung, quy định khác có liên quan đế thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, thương thảo, …thanh toán đảm bảo đúng quy định và tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí; không dùng dự toán được duyệt để làm căn cứ trực tiếp thanh toán.

Hợp đồng tư vấn chung dự án metro số 1 được liên danh NJPT và chủ đầu tư là MAUR ký từ năm 2007 với trị giá khoảng 1.300 tỉ đồng.

Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh khối lượng công việc lớn, kéo dài thời gian nên hai bên phải ký kết 18 phụ lục.

Năm 2017, hai bên tiếp tục đàm phán để ký tiếp phụ lục số 19. Chi phí phát sinh của phụ lục này có tổng giá trị khoảng 1.669,8 tỉ đồng.

Phụ lục số 19 gồm nhiều công việc chính như tư vấn, đào tạo lái tàu, nhân viên điều độ, trưởng ga; lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin... Do việc ký kết phụ lục kéo dài từ cuối năm 2020, liên danh NJPT tạm ngưng đào tạo 58 học viên. Theo đó, công tác đào tạo đến nay vẫn phải tạm ngưng.

Việc đã phê duyệt dự toán phát sinh chi phí tư vấn chung của tuyến metro số 1 đã phần nào giải quyết các khó khăn, góp phần đưa tuyến metro số 1 về đích đúng hẹn vào năm 2023.