Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân:

Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ

Ngày 8-2, Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của TP đạt được năm 2017. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng là phải đẩy mạnh công tác cán bộ để vừa nâng cao chất lượng, vừa chuẩn bị cho việc quy hoạch cán bộ trong thời gian tới.

Ông yêu cầu Ban tổ chức Thành ủy cần tiếp tục quyết liệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” kết hợp với việc đánh giá cán bộ; xây dựng quy trình đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ.

Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ ảnh 1
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: SĨ HẢI

“Đến tháng 6-2018 phải hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu điện tử về cán bộ thuộc diện quy hoạch của cấp TP, quận huyện, sở ngành để cập nhật, vận dụng làm công tác cán bộ đến năm 2020” - ông Nhân chỉ đạo.

Ông Nhân nói một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện là xây dựng quy trình giải quyết thông tin do người dân phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ ý kiến nhân dân phản ánh, hằng quý cấp ủy các cấp phải thông báo lại với nhân dân những nội dung được phản ánh, việc tiếp thu và chỉ đạo giải quyết thông tin của cấp ủy, từ đó tăng thêm sự tin cậy của dân với Đảng.

Từ đó ông Nhân tin tưởng đội ngũ cán bộ Ban tổ chức Thành ủy và cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TP cần không ngừng sáng tạo để làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Ma Xuân Việt cho biết trong năm 2017 Ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành quyết định về công tác cán bộ. Đây là một trong những giải pháp vừa cấp bách vừa cơ bản, lâu dài nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ này và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu quy hoạch cán bộ 2020-2025 và những năm tiếp theo đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.

Kết quả đã có 24 lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp cận danh sách cán bộ diện “quy hoạch mở” của TP. Ban tổ chức Thành ủy cũng đã giới thiệu 143/501 cán bộ đưa vào quy hoạch ở các cơ quan, đơn vị có khó khăn về cán bộ, chưa đảm bảo phương châm “động” và “mở”. Cùng với đó, Ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng ở phường/xã/thị trấn trong các loại hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp.