'Cơ quan nhà nước thì nên nhẹ nhàng với nhau'

Ngày 24-5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số ý kiến còn khác nhau đối với Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đây là một trong những dự luật mà hai cơ quan là Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước (KTNN) cũng như Thanh tra Chính phủ có nhiều ý kiến.

Sau khi các ĐB thảo luận, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng có 15 phút để tiếp thu, giải tình ý kiến các ĐB.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trong phần giải trình đề cập tới trường hợp KTNN đề nghị truy thu thuế đối với Uniliver và cho rằng: lúc số này, lúc số khác.

Trong phần này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề cập đến những ý kiến còn khác nhau giữa các ĐB về vai trò, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, mà cụ thể là của cơ quan thuế, KTNN trong công tác thu.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói: “Về nội dung còn ý kiến khác nhau đối với kết luận của KTNN và TTCP, quyết định truy thu thuế của cơ quan thuế, thì đây là nội dung gây khiếu kiện, khiếu nại nhiều. Và theo luật thì người ta chỉ khiếu kiện, khiếu nại với quyết định của cơ quan quản lý thuế chứ không khiếu kiện, khiếu nại đối với Kết luận của KTNN hay TTCP”.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, cách đây hai tuần, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã họp bàn với KTNN, TTCP, Bộ Tư pháp và các bộ có liên quan bàn về phương án xử lý kết luận của KTNN và Thanh tra đối với Habeco, Sabeco, Unilever.

“Ví dụ trường hợp của Unilever, KTNN đưa ra số liệu ban đầu là truy thu khoảng 870 tỉ. Sau đó lần thứ hai là hơn 500 tỉ và lần thứ ba là hơn 300 tỉ. Sau khi thống nhất với nhau thì chúng tôi báo cáo Thủ tướng là doanh nghiệp đã đồng ý nộp hơn 300 tỉ thì chúng ta truy thu hơn 300 tỉ. Lấy ví dụ là để thấy trong trường hợp này, nếu cơ quan thuế ra quyết định truy thu ngay hơn 870 tỉ, thì nếu doanh nghiệp có ý kiến và đưa ra toà thì cơ quan thuế phải giải trình”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phân trần.

Sau khi Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng kết thúc phần tiếp thu, giải trình, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc tranh luận lại.

“Tôi xin giải trình rõ thêm ý kiến của Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng về trường hợp Unilever để Quốc hội hiểu, kẻo nói là KTNN kết luận không đúng”, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc mở đầu.

Theo Tổng KTNN, Thanh tra của Cục Thuế TP.HCM đã thanh tra Unilever và kiến nghị truy thu 383 tỉ đồng, Unilever cũng đã nộp. Sau đó KTNN vào kiểm tra lại hồ sơ và kiến nghị truy thu ngoài 383 tỉ đồng là 882 tỉ đồng. KTNN yêu cầu Đoàn Thanh tra của Cục Thuế TP.HCM giải trình tại sao lại thu 383 tỉ đồng. Đoàn thanh tra giải trình là do điều kiện cuối năm nên Đoàn thanh tra căn cứ vào số liệu do công ty tự kiểm toán thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động đầu tư mở rộng, không được thu lại thuế trong giai đoạn 2009- 2013 để kiến nghị truy thu chứ chưa kiểm tra rà soát các hồ sơ tài liệu liên quan của doanh nghiệp.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc giải trình lại với Quốc hội.

“Cho nên bây giờ chúng tôi khẳng định việc kiến nghị truy thu 882 tỉ là đúng và Đoàn thanh tra thuế của Cục thuế TP.HCM làm không đúng”, Tổng KTNN nói.

Theo Tổng KTNN, 8 tháng sau thời điểm trên, Unilever có khiếu nại thì KTNN mời Tổng Cục thuế và Cục thuế TP.HCM cùng làm việc với Uniliver. Khi đó, Uniliver cung cấp thêm hồ sơ mở rộng và xác định thêm hồ sơ. Tổng KTNN cho hay: hồ sơ đó xin báo cáo là chưa được giám định và KTNN chỉ căn cứ vào hồ sơ Uniliver cung cấp để xem xét và kết luận phải truy thu thêm 575 tỉ.

“Sau đó bà Phó TGĐ của Uniliver sang làm việc với KTNN và Tổng Cục thuế, Cục thuế TP.HCM tại KTNN thì họ chấp nhận 384 tỉ đồng nhưng kiến nghị là cho nộp chậm. Chúng tôi đã bàn với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế rằng: “Thôi thì họ chấp nhận 398 tỉ đồng còn lại hồ sơ giải trình bổ sung sau”, Tổng KTNN nói.

Cuối cùng, Tổng KTNN nói với Quốc hội: “Ý kiến là như vậy để Quốc hội hiểu chứ không phải do kiểm toán làm không chính xác, lúc thì số này, lúc thì số kia”.

Sau đó, Tổng KTNN tiếp tục giải trình thêm về những quy định liên quan đến nhiệm vụ của KTNN, cơ quan thuế trong việc quản lý, thanh tra thuế. Sau khi giải thích, Tổng KTNN nói rằng: “Các cơ quan nhà nước thì nên “nhẹ nhàng” với nhau. Vì quyền lực nhà nước thì thống nhất, rồi phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng”.

Sau khi Tổng KTNN dứt lời, ĐB Trần Hoàng Ngân tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính. ĐB Trần Hoàng Ngân dứt ý kiến thì Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết thúc phần thảo luận. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm