Công an quận 4 tìm chủ sở hữu của gần 100 xe máy

Công an quận 4 cho biết đơn vị này đang tạm giữ 88 xe máy có đặc điểm như sau:

STT

Biển số

Số khung

Số máy

Ghi chú

1

Không có

LCNXCGLX00001820226

LC150FMG01820226

H58

2

60T7-0391

RLSBE4AC050100781

E45VN-100781

H59

3

54V3-3128

RLGMC11FH8H004250

VMVD7B-H004250

H2(2)

4

Không có

RNRKCHAUMB1103134

RNRHD152FMH103134

H3(2)

5

Không có

Không xác định được

VHLFM152FMHV603151

H4(2)

6

Không có

RN8DCHHN88B476685

VZS152FMH476685

H5(2)

7

Không có

RMUWCH3MU81311523

VHU1P52FMHA311523

H6(2)

8

Không có

5SD202816

5SD202816

H7(2)

9

Không có

Không xác định được

SD254301818

H8(2)

10

62K8- 5582

RRKWCH1UM6XK- 01232

VTT26JL1P52FMH-001232

H9(2)

11

59L1-15527

RLGH125GD-7D062142

VMM9BE-D-062142

H10(2)

12

39F5-9558

RP2FCH1PD8A002006

RL8PD152FMH002006

H11(2)

13

59U1-20692

LWBTDH10171022145

WH150MH07F05727

H57

14

Không có

RRHWCH2RH7A009727

VTH152FMH2009727

H13(2)

15

Không có

RLSCF4LC0A0108604

F4D2108603

H14(2)

16

Không có

RLGH125ED453711

VMEM9B453711

H16(2)

17

Không có

RNGKCG2VHA1023265

VUMYG150FMGXD000565

H17(2)

18

Không có

RMEWCH4ME6A010531

VDEJQ152FMH009325

H18(2)

19

77Y3-5036

RLCJ5B950-AY061327

5B95-061328

H19(2)

20

59U1-15155

RLGKA12GD-BD070546

VMVTBA-D-070546

H20(2)

21

95E1-42499

Không xác định được

Không xác định được

H21(2)

22

55X8-1625

Không xác định được

Không xác định được

H22(2)

23

51S7-2664

RLGH125E-4D428128

VMEM0B428128

H23(2)

24

59C1-20074 

RNRHA152FMH135198

RNRWCH1UMB1135198

H24(2)

H23(2)

H23(2)

H24(2)

25

51Z3-9782

NJ110-200020934

CL152FMH-00004134

H25(2)

26

52T6-1305

LALTCJM04-61025752

SDH1P52QMIB-61006637

H26(2)

27

54S3-5983

RLHHC12019Y536130

HC12E-1591364

H27(2)

28

50EA-0674

C50YJ085783

C50E-358094

H28(2)

29

52U8-2611

RLHHC09027Y940406

HC09E-6764949

H29(2)

30

54Z5-9854

Không xác định được

VDP1P52FMH501687

H30(2)

31

60K2-5554

NJ110200012773

LC152FMH00725663

H31(2)

32

52Z9-0538

VDCWCG055UM803387

VHHJL150FMG-80003387

H34(2)

33

59C1-03978

RLCM5WP305Y016273

5WP3-016273

H35(2)

34

53V8-8330

VBFPCH0021X9-03305

IP52FMH-10376385

H36(2)

35

52Z7-4497

RLCN2B5206Y101527

2B52101527

H37(2)

36

64F1-08428

FJ100-3503551

IP50FMG-310183262

H38(2)

37

63B8-07583

VHHDCG084UM-074472

VHHJL150FMG00074472

H39(2)

38

52N5-2053

VMEPCG0-00221-044151

SD043214

H40(2)

39

53Z1-6563

VTTWCH022TT-018842

VTT1P52FMH-018842

H43(2)

40

59M1-43583

RLGH125DD6D022194

VMM9BC-D022194

H44(2)

41

54L3-9680

RNRWCH1UM91102986

RNRHA152FMH102986

H111(2)

42

54F4-5791

RRKWCHOMXY08901

VTT14JL1P52FMH008901

H46(2)

43

59C2-40581

RLHJC35085Y001945

JC35E0002014

H47(2)

44

53X3-1940

VKVDCH075UM406432

150FMG80123537

H48(2)

45

60LD-00001

VDPWCB014DP015736

VDP1P39FMB015736

H49(2)

46

99H7-9049

RLCN2B520-6Y090694

Không xác định được

H50(2)

47

59E1-68799

RLHHC1253FY125013

HC12E-7125132

H51(2)

48

53X7-5090

0034028-NJ100Y

00624728-FMG

H52(2)

49

Không có

VTTDCG0P4TT000872

VTTJL1P50FMGF000872

H53(2)

50

60N3-8218

RMMDCHCUM51009928

VUMYG150FMH079928

H54(2)

51

94AE-00963

RNRWCH1UMA1113999

RNRHA152FMH113999

H56(2)

52

52T5-7972

VDMDCG045DM001804

VDMD100-10001804

H57(2)

53

51V4-9650

RLGH125FD6D026036

VMM9BD-D026036

H58(2)

54

93T6-9138

RMNWCHEMN7H005441

VHLFM152FMH-V235441

H59(2)

55

66N1-0905

C70-5402940

C70E-1212713

H60(2)

56

59M1-90617

RLCS5C6H0GY236991

5C6H-237005

H61(2)

57

77F9-3372

RRKWCB5UMCXB03899

TT68YX1P39FMB003899

H62(2)

58

51U9-9803

LLCLXN3B601270002

FMH-15430002

H63(2)

59

59P2-50704

RLHJC4329AY135500

JC43E5596384

H64(2)

60

60X6- 6008

RLCN22S20-8Y017528

22S2- 017528

H65(2)

61

52HA-9770

C50R002906

Không xác định được

H66(2)

62

51Z2-2141

0228041-C100M

0228041-C100ME

H67(2)

63

51M3-7395

RMMWCH2MM51200267

VDP1P52FMH200267

H68(2)

64

61D1-61617

RLHJC4324AY075948

JC43E5529269

H76(2)

65

77D1-05614

RMNWCHSMN9H0023095

VHLFM152FMH-V01123095

H82(2)

66

59S1-95600

C14X-737762

HN-737762

H83(2)

67

77H5- 1543

RRTVCH6CX51001005

VTMSA150FMH000887

H84(2)

68

54T1- 9035

RMMWCH3MM81319303

VDP1P52FMH319303

H87(2)

69

93U1-8516

VPDBCH013PD017162

VPD0R152FMH00017162

\2

H88(2)

70

51L7- 8508

VPDBCH034PD422102

VLF1P52FMH340022102

H89(2)

71

Không có

LF3XCB5051A020879

Không xác định được

H75(2)

72

68P5- 6608

RMEWCHMME8A-108978

152FMHC-108978

H92(2)

73

Không có

VBSPCH0021X023436

LC152FMH02101336

H93(2)

74

59P1-94699

RLHJF1806AY504052

JE27E0523039

H94(2)

75

Không có

Không xác định được

LC152FMH01304781

H95(2)

76

Không có

CT100F1301479

Không xác định được

H96(2)

77

59V1- 44552

RLGKA12ED7D020901

VMVT5AD020901

H97(2)

78

59L2- 41573

RLHJA3631GY005711

JA36E0421232

H98(2)

79

52H7-7219

VH10040110360345

1P50FMG-310360345

H99(2)

80

59F1-39664

VDPWCB013DP007534

VTTJL1P52FMH037131

H100(2)

81

69K1-8565

RLGH125GD7D057194

VMM9BED057194

H101(2)

82

Không có

RMNDCHCMN9H016840

VLHFM152FMHV00316840

H102(2)

83

93F5-3894

Không xác định được

Không xác định được

H104(2)

84

59C1-09038

RNDWCH0N071Y10202

VOGZS152FMHWM-010282

H106(2)

85

93T1-8312

RL9VCBHUMHAV00681

VZS139FMB20100681

H107(2)

86

59S1-04250

Không xác định được

Không xác định được

H108(2)

87

52X1-4032

RLGH125DD6D025654

VMM9BCD025654

H109(2)

88

52U2-0014

VYAN5VD12YA000905

5VD100905

H110(2)

Để phục vụ quá trình điều tra, xử lý số xe gắn máy nêu trên, Cơ quan CSĐT-Công an quận 4 đề nghị ai là chủ sở hữu xe gắn máy có đặc điểm như trên, khẩn cấp liên hệ Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận 4. Địa chỉ: 78- 80 Nguyễn Trường Tộ Phường 12, quận 4, TP.HCM. Điện thoại: 0358259355, gặp cán bộ Danh Minh Hồng, để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai liên hệ nhận các xe gắn máy trên, Công an quận 4 sẽ lập thủ tục tịch thu, sung công quỹ nhà nước theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bác bảo vệ bên hàng hoa sứ gây bão mạng xã hội

Bác bảo vệ bên hàng hoa sứ gây bão mạng xã hội

(PLO)- Thấy hoa sứ trắng mới rụng còn tươi và đẹp, bác Nguyễn Tài (bảo vệ tại trường Đại học KHXH&NV -  ĐHQG TP.HCM) đã nhặt những bông hoa gài vào hàng cây xanh. Hành động nhỏ ấy đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.