Công an quận 4 tìm chủ sở hữu của gần 20 xe máy

Cơ quan điều tra Công an quận 4, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 16 xe máy không rõ nguồn gốc về chủ sở hữu.

Các xe có đặc điểm như sau:

STT

Biển số

Số khung

Số máy

1.

Không

RRR0CHIRR9D141565

RRR0MI52FMR141565

2.

52Z4-1113

VMETCJ013ME005915

VMEM9B005915

3.

Không

VLKDCG034LK134460

VLKCQ1P50FMG000134460

4.

Không

Y10000050217

WIJ150FMHG00050217

5.

86F4-1674

CA100-2000277

LC15FMG-420575658

6.

52Z8-3904

RNGDCH1UM71-191935

VUMYG150FMH-191935

7.

54U2-4032

RRKWCH0UM7XP21669

VTTJL1P52FMHN021669

8.

59V1-60076

RLCM4P8307Y018116

4P83-018116

9.

Không

NEWMOCHAS*00273*

Không

10.

54H3-0676

RMGKCG1VH91-007977

VZS150FMG-1007957

11.

Không

ET110004276

LF1P53FMHY0004276

12.

Không

RRKWCH0UM5XN00096

VTT06JL1P52FMH000096

13.

Không

RMNDCH6MN9H035736

VHLFM152FMHV00335736

14.

52M6-0286

LLCXCHLL0073273

LCE110A-0073273

15.

59T1-17411

RLCS5C630BY528231

5C63528289

16.

65K1-10713

RLRAU12AD-AD110830

VMKADA-D110830

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 thông báo ai là chủ sở hữu những xe máy có đặc điểm như trên đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận 4 (địa chỉ: 14 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4), gặp anh Trần Hoàng Long (SĐT: 02839402042) để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai liên hệ nhận các xe máy trên, Công an quận 4 sẽ lập thủ tục tịch thu, sung công quỹ nhà nước theo quy định pháp luật.