Cử tri lo lắng về tham nhũng và công tác cán bộ

Chiều 16-5, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp. Theo Phó chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, UBMTTQ VN đã nhận được 2901 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào 6 nhóm vấn đề. Đó là: sản xuất kinh doanh; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; y tế và an toàn thực phẩm; giáo dục đào tạo và dạy nghề; an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh, chống tham nhũng lãnh phí và công tác cán bộ.

Cử tri lo lắng về tham nhũng và công tác cán bộ ảnh 1

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Theo ông Mẫn, cử tri ghi nhận những kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, đặc biệt là việc phát hiện, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đưa ra xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng. “Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng việc phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng còn chậm. Việc làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác quản lý đầu tư một số dự án lớn để thua lỗ, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước chưa được kịp thời”-  ông Mẫn nói.

Theo ông Mẫn, cử tri yêu cầu các cơ quan, tổ chức, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của MTTQVN, báo chí và nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng. Có biện pháp bảo vệ người tố giác, khen thưởng kịp thời người đấu tranh chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, cử tri cũng cho rằng việc cải cách bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức là một yêu cầu cấp bách hiện nay. “Cử tri phán ánh ở một số nơi, việc sắp xếp cán bộ, công chức chưa phù hợp. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn vẫn diễn ra”, ông Mẫn nói. Ông Mẫn cho biết cử tri kiến nghị phải quyết liệt hơn trong việc tinh giảm biên chế, sắp xếp lại những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp. Đồng thời chấn chỉnh nghiêm việc bổ nhiệm, luân chuyển và thi chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viêc chức.

Cử tri lo lắng về tham nhũng và công tác cán bộ ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Cho ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị nhấn mạnh hơn vấn đề cử tri đề nghị đó là chấn chỉnh, sắp xếp lại bộ máy nhà nước. “Cử tri lo lắng bộ máy nhà nước đang cồng kềnh, dù có chuyển biến nhưng chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thái độ của cán bộ công chức thì không đúng mức. Bộ máy hành chính ở cấp xã, đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở thôn bản còn bất cập. Cử tri mong tới đây Trung ương họp bàn đổi mới tổ chức bộ máy, cán bộ”, ông Lưu nói.

Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo. Ông khẳng định báo cáo sẽ nhấn vào 2 điểm lớn. Thứ nhất là thái độ cử tri ủng hộ việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Thứ hai là nhấn vào tình trạng thái độ của các địa phương đối với vẫn nạn cát tặc. “Không lý gì để tình trạng cát tặc kéo dài nhiều năm mà lãnh đạo các tỉnh thành lại không có động thái, đến mức Thủ tướng Chính phủ phải có ý kiến chỉ đạo”, ông Nhân nói.