Đã có nhà đầu tư mua cổ phiếu của tỉ phú Trịnh Văn Quyết nhận lại tiền

Trên mạng xã hội hôm nay, nhiều người đã chia sẻ nhận được tin nhắn từ các công ty chứng khoán hoàn lại tiền vào tài khoản.

Chẳng hạn, một nhà đầu tư đã chia sẻ tin nhắn đến từ Công ty chứng khoán SSI rằng: "Căn cứ Công văn 436/VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc điều chỉnh thông tin thanh toán giao dịch chứng khoán ngày 10/1/2022 với mã FLC, SSI xin thông báo sẽ huỷ kết quả khớp lệnh mua đối ứng FLC khối lượng 192.300 giá trị 4,038,300,000 đồng ngày 10/1/2022 trên tài khoản của quý khách và hoàn tiền vào ngày 12/1/2022".

Nói bất ngờ vì nhiều nhà đầu tư đặt lệnh mua cổ phiếu FLC nhưng thực sự không biết giao dịch từ việc bán cổ phiếu từ ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch  FLC.

Trong phiên ngày 10-1 có đến 135 triệu cổ phiếu FLC được giao dịch. Nhưng ông Quyết chỉ khớp lệnh được 74,8 triệu cổ phiếu FLC.

Tuy nhiên, do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã huỷ lệnh giao dịch của tỉ phú Quyết nên tiền mua 74,8 triệu cổ phiếu FLC giao dịch trực tiếp từ ông Quyết sẽ được hoàn tiền. Số cổ phiếu còn lại sẽ không được hoàn lại tiền.

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Trung Tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết, UBCKNN đã giao cho VSD xử lý vấn đề hoàn tiền lại cho nhà đầu tư, mà theo thống kê có hơn 19.000 tài khoản đối ứng.

VSD sẽ tập hợp danh sách các lệnh cần hủy, gửi cho công ty chứng khoán để xử lý hoàn tiền cho nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm