Đà Nẵng: 28 cán bộ xin thôi và nghỉ việc

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký báo cáo tổng kết hoạt động của UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 gửi HĐND TP để chuẩn bị cho kỳ họp sắp diễn ra.

Về nội dung thực hiện Nghị quyết 159 và được bổ sung bởi Nghị quyết 279 ngày 12-12-2019 của HĐND TP Đà Nẵng quy định sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. Tính đến tháng 12-2020, TP đã giải quyết cho 28 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. Trong đó, năm trường hợp thuộc khối đảng, mặt trận đoàn thể và 23 trường hợp thuộc khối chính quyền.

Theo UBND TP Đà Nẵng, chính sách nói trên đã cơ bản phát huy được mục tiêu đề ra. Động viên cán bộ chủ chốt lớn tuổi xin thôi làm nhiệm vụ để thực hiện bố trí, sắp xếp công tác cán bộ. Điều này góp phần giải quyết sự hụt hẫng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Đồng thời, thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18 và Nghị định mới của Chính phủ về tổ chức bộ máy.

Được biết, nghị quyết trên cũng hỗ trợ thêm cho các trường hợp cán bộ xin nghỉ việc, xin thôi làm nhiệm vụ. Mức hỗ trợ thêm cao nhất là 200 triệu đồng đối với Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh tương đương khác.

Trường hợp cán bộ được hỗ trợ thêm thấp nhất là Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc quận, huyện ủy. Trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện. Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận, huyện. Mức hỗ trợ thêm 100 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm