Đà Nẵng: 24 cán bộ xin thôi việc, nghỉ việc
(PLO)- Kinh phí chi trả cho mỗi trường hợp thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc trung bình là 450 triệu đồng.

Ngày 10-10, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay vừa có báo cáo về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức (CCVC) lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

Theo đó, Đà Nẵng đã giải quyết cho 24 trường hợp cán bộ, CCVC thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. Trong đó có bốn trường hợp thuộc khối đảng, đoàn thể, 20 trường hợp thuộc khối chính quyền. Kinh phí chi trả trung bình cho mỗi trường hợp thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc là 450 triệu đồng.

Đà Nẵng: 24 cán bộ xin thôi việc, nghỉ việc - ảnh 1
Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2019, những sửa đổi, bổ sung của Sở Nội vụ sẽ được trình ra HĐND TP để xem xét thông qua. Ảnh: TẤN VIỆT

Lãnh đạo Sở Nội vụ Đà Nẵng cho rằng việc giải quyết chính sách thôi việc để bố trí cán bộ được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch. Tổ thẩm định đã thảo luận tập thể, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và hiệu quả quản lý cụ thể, đạt được mục tiêu.

Chính sách này của Đà Nẵng giúp bổ sung cán bộ có năng lực, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, động viên cán bộ chủ chốt lớn tuổi xin thôi làm nhiệm vụ để bố trí, sắp xếp công tác cán bộ, góp phần giải quyết sự thiếu hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quản lý.

Chính sách này đồng thời thực hiện hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CCVC theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và nghị định mới của Chính phủ về tổ chức bộ máy.

Tuy vậy, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay các trường hợp viên chức quản lý đủ điều kiện thực hiện chính sách đề nghị giải quyết chế độ thôi việc đa số chưa hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Một số nơi không thực hiện đúng mục tiêu chính sách để nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể là bố trí cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý vào chức vụ, chức danh trong thời gian ngắn để được giải quyết chính sách.

Đa số các cơ quan, đơn vị chỉ căn cứ nhu cầu thôi làm nhiệm vụ của cán bộ hoặc thôi việc CCVC mà chưa quan tâm đến công tác dự kiến bố trí nhân sự thay thế ngay.

Có trường hợp đề nghị nhân sự thay thế không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm về độ tuổi bổ nhiệm (thời gian công tác còn lại chưa đủ nửa nhiệm kỳ), về trình độ lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chưa làm rõ mức độ hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị khi bố trí nhân sự thay thế; bố trí người không đúng như đề xuất đã dự kiến.

Cũng theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, quy định của pháp luật về chi trả cho đối tượng nghỉ, thôi việc từ nguồn kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập trong khi các đơn vị này khó khăn về nguồn kinh phí. Có nơi chi trả xong thì đơn vị không còn kinh phí hoạt động.

“Dự thảo Luật Lao động năm 2019 đang được Quốc hội xem xét dự kiến lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng đến điều kiện để giải quyết chính sách” - Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay.

Từ những tồn tại, hạn chế trên, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã lấy ý kiến các sở, ban, ngành của TP để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 159/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng.

Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2019, những sửa đổi, bổ sung của Sở Nội vụ dựa trên sự thống nhất của tập thể ủy viên UBND TP Đà Nẵng sẽ được trình ra HĐND TP để xem xét thông qua.

TẤN VIỆT