Đà Nẵng: Còn trường hợp kê khai tài sản chưa đầy đủ

Ngày 12-12, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cho hay ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, vừa ký báo cáo thẩm tra gửi kỳ họp HĐND TP sẽ diễn ra vào tuần sau.

Báo cáo đề cập nhiều đến những tồn tại, hạn chế trong tinh giản biên chế, phòng chống tham nhũng và kê khai tài sản… tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Còn trường hợp kê khai tài sản chưa đầy đủ ảnh 1
Một góc TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, việc bố trí, sử dụng biên chế, xây dựng đề án vị trí việc làm ở một số cơ quan, đơn vị tại Đà Nẵng chưa hợp lý. Vẫn còn tình trạng sử dụng biên chế công chức thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng lại ký hợp đồng lao động hành chính để thực hiện công tác chuyên môn.

Việc phân bổ chỉ tiêu biên chế, lao động hành chính tại một số địa phương, đơn vị không đồng đều, chưa bám sát nhu cầu công việc và tình hình đặc thù của từng địa phương. Số lượng cấp phó tại một số đơn vị vượt quy định.

Công tác tinh giản biên chế cơ bản theo đúng lộ trình nhưng còn thụ động, chưa quyết liệt trong việc đưa ra các phương án tinh giản. Việc phân cấp, giao quyền được đẩy mạnh trên một số lĩnh vực nhưng còn thiếu quy định, hướng dẫn cụ thể.

Một số nội dung phân cấp chưa tính đến yếu tố điều kiện, nguồn lực, năng lực của địa phương, đơn vị được phân cấp nên trên thực tế còn vướng mắc, chưa hiệu quả.

“Kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ nhìn chung chưa nghiêm. Vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, có thái độ và cách ứng xử thiếu chuẩn mực của công chức, viên chức. Việc xin lỗi công dân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ” - báo cáo nêu.

Cũng theo Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, kết quả khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công năm 2018 cho thấy tỉ lệ công dân, tổ chức không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức, do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận, do phải đi lại nhiều lần, thời gian trả không đúng quy định còn tương đối cao.

Cụ thể, tỉ lệ công dân không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức tại Công an TP là 25%, tại Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất là 7,32%.

“Vấn đề này cần được quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới” - báo cáo nêu rõ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Pháp chế HĐND TP cho hay đã được quan tâm chỉ đạo. Các giải pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ điều tra, xử lý một số vụ việc trọng điểm có dấu hiệu tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm còn khá chậm.

Đặc biệt, công tác kê khai tài sản còn thiếu kiểm tra, hướng dẫn cho người kê khai bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu nội dung kê khai. Vẫn còn xảy ra trường hợp kê khai tài sản chưa đầy đủ, chưa đúng quy định.