Đất đô thị ở Việt Nam tăng lớn nhất khu vực

Báo cáo cung cấp nhiều dữ liệu so sánh các khu đô thị và dân số khu vực Đông Á. Trong 10 năm (2000-2010), Việt Nam có diện tích đất đô thị tăng lớn nhất và dân số đô thị nằm trong nhóm có tỉ lệ tăng cao nhất trong khu vực.

Cụ thể, trong 10 năm qua, Việt Nam từ vị trí có diện tích đất đô thị lớn thứ bảy với 2.200 km2 lên vị trí thứ năm với 2.900 km2, vượt qua cả Thái Lan, Hàn Quốc. Mức tăng 700 km2 đất đô thị này nằm trong số tăng lớn nhất khu vực Đông Á. Đất đô thị của Việt Nam chiếm 0,9% tổng diện tích đất và không gian của các đô thị Việt Nam tăng 2,8% hằng năm, nằm trong số các nước có tỉ lệ tăng nhanh nhất khu vực.

Còn về dân số đô thị, Việt Nam lớn thứ sáu trong khu vực Đông Á với 23 triệu người. Trong 10 năm qua, dân số đô thị ở Việt Nam tăng thêm 7,5 triệu người với tỉ lệ tăng 4,1% hằng năm.

Báo cáo của WB thì Việt Nam không có các thành phố hơn 10 triệu người nhưng các khu đô thị như TP.HCM với 7,8 triệu người và Hà Nội với 5,6 triệu người là hai thành phố lớn trong khu vực có khả năng chi phối cảnh quan đô thị của quốc gia. Tốc độ tăng nhanh khu đô thị ở hai thành phố này lần lượt 4% và 3,8% mỗi năm, lớn hơn nhiều so với các nước trong khu vực, trừ Trung Quốc. Nếu tiếp tục tăng với tốc độ này, đến năm 2020 cả hai thành phố này sẽ lớn gấp đôi so với năm 2000.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm