Đẩy nhanh thi công nên không nghỉ lễ

Cụ thể, các nhà thầu khẩn trương huy động đủ các mũi thi công theo kế hoạch được duyệt; tăng cường thiết bị, nhân lực trong từng mũi thi công, tổ chức thi công bình thường trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù phần khối lượng đã bị chậm trễ.

Bộ GTVT phân công các thứ trưởng, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra các địa bàn đã được phân công phụ trách nhằm chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công để đẩy nhanh tiến độ của các dự án.

TLL

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.