Đề nghị thí điểm lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 24-10, tại phiên họp trực tuyến của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

quoc-hoi-to-lam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình dự án Luật. Ảnh:quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, các lực lượng gồm bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã, thị trấn bán chuyên trách gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; được hình thành và phát triển từ những ngày đầu của chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.

Hiện nay, việc xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cần thiết. Bởi việc này nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước…

quoc-hoi
hủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: quochoi.vn

Báo cáo thẩm tra về sự cần thiết ban hành Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết các thành viên của ủy ban cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành luật này.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng đây là vấn đề lớn, tác động trực tiếp tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Cụ thể, có nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức, vị trí pháp lý của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kinh phí, ngân sách bảo đảm,…chưa thống nhất với quy định của một số luật hiện hành. Dự thảo Luật cũng chưa đề cập đến các tổ chức tự nguyện, tự quản, các mô hình khác của quần chúng nhân dân đang tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chưa kể, một số nhóm chính sách mới trong Luật chưa được Chính phủ đánh giá một cách chi tiết, toàn diện, sát thực tiễn.

“Vì vậy, đề nghị Quốc hội xem xét cho thực hiện thí điểm việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong một thời gian nhất định, tại một số địa phương để có thời gian tổng kết, đánh giá sự cần thiết cũng như tính khả thi của chính sách trước khi ban hành Luật” – đại biểu Võ Trọng Việt nêu.

Theo đại biểu Việt, có ý kiến cho rằng hiện nay đã thực hiện chính quy công an xã, đã đảm nhiệm các nhiệm vụ của công an xã bán chuyên trách khi Luật Công an nhân dân có hiệu lực. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chỉ là một trong nhiều lực lượng, tổ chức quần chúng tự nguyện tham gia bảo vệ an ninh trật tự và cơ bản chỉ có nhiệm vụ “tham gia” cùng lực lượng công an chính quy.

Có đại biểu ý kiến, theo quy định của Luật Quốc phòng và Luật Dân quân tự vệ thì đã có lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh nhân dân nên việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ chồng chéo nhiệm vụ.

Một số đại biểu cũng đề nghị cân nhắc việc sắp xếp lực lượng dân phòng vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bởi lực lượng dân phòng được thành lập theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, nếu giao thêm nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự có thể sẽ làm giảm hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đại biểu Võ Trọng Việt cũng thông tin, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị xác định trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tránh xảy ra “lạm quyền”. Bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cần nghiên cứu các ý kiến trên để hoàn thiện dự thảo Luật đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và đảm bảo tính khả thi.

 

Theo đánh giá của Chính phủ, sau khi bố trí, sắp xếp lại ba lực lượng (bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã, thị trấn bán chuyên trách) để thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trậ tự ở cơ sở sẽ giảm khoảng 500.000 người trên toàn quốc.

(Theo báo cáo thẩm tra Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở)