Đề xuất chỉ học THPT trong 2 năm

Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông do Bộ GD-ĐT chủ trì biên soạn đã đề xuất thêm phương án: giáo dục cơ bản được thực hiện trong 10 năm học (5 năm học giáo dục tiểu học và 5 năm học giáo dục THCS), giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT) sẽ chỉ còn thực hiện trong 2 năm học.

Ban soạn thảo đề án cho rằng: So với phương án 9 năm học cơ bản như hiện nay, việc có thêm 1 năm sẽ có điều kiện tốt hơn trong việc trang bị kiến thức phổ thông nền tảng; độ tuổi 16 phù hợp hơn so với độ tuổi 15 trong phân luồng sau giáo dục cơ bản. Còn giáo dục THPT trong 2 năm học so với 3 năm học sẽ thuận tiện định hướng nghề nghiệp hơn, đáp ứng được nhu cầu tăng thêm số phòng học/lớp để phục vụ dạy học tự chọn. 2 thời lượng đó không chỉ phù hợp với yêu cầu về trình độ giáo dục mà còn phù hợp với trình độ phát triển tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. Như vậy chương trình giáo dục sẽ đổi mới mạnh nhất ở cấp THPT. Học xong giai đoạn giáo dục cơ bản, học sinh đã được trang bị gần như hoàn chỉnh về học vấn phổ thông để có thể tham gia vào thị trường lao động phổ thông hoặc học tiếp lên (học nghề hoặc học THPT), phục vụ cho mục tiêu phân luồng ngay sau khi kết thúc giáo dục cơ bản.

Tuy nhiên, nếu phương án này được chọn thì đòi hỏi phải điều chỉnh lại quy định tại luật Giáo dục 2005 (về thời gian của mỗi cấp học giáo dục phổ thông) và phải cơ cấu lại các yếu tố trong hệ thống giáo dục hiện hành.

Theo Tuệ Nguyễn (Thannnien)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm