Chiều 8-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 15/22 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP được công bố ngày 7-8, và đính chính, bổ sung thông tin ca bệnh số 741.

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 1

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 2

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 3

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 4

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 5

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 6

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 7

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 8

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 9

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 10

15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã tiếp xúc với những ai? - ảnh 11