Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 29-7, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp với Tổng công ty bưu điện Việt Nam lên phương án chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm cho người dân.

Hai đơn vị trên cũng được yêu cầu chủ động đề xuất các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm chi trả, bố trí thời gian chi phù hợp với từng địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Tổ chức chi trả lương hưu tại nhà phòng dịch COVID-19 lây lan - ảnh 1
Người dân nhận tiền lương hưu tại nhà. Ảnh: N.HƯƠNG

Với địa phương có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao, phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng, BHXH Việt Nam chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian, địa điểm chi trả cho người dân.

Tại điểm chi trả, nhân viên và người hưởng phải đeo khẩu trang, sát khuẩn.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh phối hợp với ngành bảo hiểm sớm thông báo cho người hưởng về những thay đổi trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm.

Tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi, không để tập trung quá đông người.

Trước đó, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 vào tháng 3 và tháng 4, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trên tiến hành chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm cho người dân qua hệ thống bưu điện.