Điều tra vụ xã bán đất ở Hải Phòng

Từ năm 2006 đến 2010, cán bộ xã Tú Sơn đã bán 249 lô đất làm nhà ở trái thẩm quyền, thu hơn 19 tỉ đồng để ngoài sổ sách. Công an cũng sẽ làm rõ sai phạm của ông Nguyễn Đức Hữu, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng. Khi còn là chủ tịch UBND xã Tú Sơn (năm 2006-2008), ông Hữu đã cho thu hồi ruộng lúa, phân lô bán 171 lô đất, thu hơn 7,8 tỉ đồng bỏ ngoài sổ sách.

H.HOÀNG