Trung tâm hội nghị triển lãm là nơi tổ chức các sự kiện và các hoạt động hội nghị triển lãm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế của TP.HCM. Trung tâm này kết hợp với khu phức hợp khách sạn và các hoạt động thương mại để thu hút đông đảo khách du lịch, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội của TP.

Khu đất này thuộc khu chức năng số 1 với diện tích được duyệt khoảng 159.285 m2 (không bao gồm phần diện tích tuyến đường ven sông Sài Gòn-R3 trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng xong). Trong đó, diện tích đất phát triển dự án khoảng 83.179 m2 và diện tích công viên cây xanh khoảng 76.106 m2.

Theo quyết định này, TP giao giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục công bố dự án.