(PL)- Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch nhằm tăng thị phần vận tải hành khách đường sắt.

Theo đó, VNR đề xuất giải pháp đầu tư kết nối vận tải đa phương thức và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hành khách đi du lịch. Với mục tiêu kết nối phương tiện vận tải đường sắt với các loại phương tiện vận tải khác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách du lịch bằng đường sắt nhanh chóng di chuyển từ nhà ga tới các địa điểm du lịch và ngược lại.

VNR cũng đề xuất đầu tư 30-50 tỉ đồng cho giai đoạn 2020-2025, sử dụng các nguồn vốn của VNR, nguồn vốn kêu gọi xã hội hóa và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, địa phương có kết nối với đường sắt. Về quy mô, đường sắt sẽ tập trung vào việc nâng cấp và mở rộng quảng trường, sân ga hành khách tại các nhà ga trọng điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải khác ra vào đón tiễn hành khách như taxi, xe buýt, xe hợp đồng dịch vụ…

Bên cạnh đó còn kết nối đường sắt quốc gia với đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, với các sân bay lớn tại các thành phố trọng điểm về du lịch.

LX