Cụ thể, kể từ ngày 24-6, tuyến sông Vàm Sát, khu vực nhà điều hành Phân khu V - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ có bố trí các phao báo hiệu giới hạn vùng nước (có gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm), thời gian thực hiện dự kiến là 60 ngày.

Hạn chế  phương tiện giao thông đường thủy ở Cần Giờ - ảnh 1
Sở GTVT TP.HCM thông báo hạn chế giao thông trên một tuyến sông. 

Đồng thời, kể từ 24-6, tuyến sông Cá Nhám Lớn, khu vực thi công công trình cầu bến Bà Năm thuộc địa bàn xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ (cách cầu Bà Nam cũ khoảng 250m về hạ lưu sông Cá Nhám Lớn) có bố trí các phao báo hiệu giới hạn vùng nước (có gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm), thời gian thực hiện dự kiến là 150 ngày.

Sở GTVT yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực thi công công trình:

Tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của báo hiệu đường thủy nội địa và sự hướng dẫn của trạm điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại hiện trường.

Theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được ban hành