Cụ thể, UBND TP.HCM giao Sở GTVT phối hợp Công an TP, UBND Quận 7, UBND quận Bình Tân và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy định pháp luật, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng xe theo mô hình cân và sử dụng kết quả 1 cấp cân của hệ thống cân động.

Việc kiểm soát này được thực hiện tại 2 khu vực Trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân) và Trạm kiểm soát tải trọng xe cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7).

Đồng thời, sở này cũng được yêu cầu tham mưu dự thảo văn bản để UBND TP báo cáo, kiến nghị Bộ GTVT, Bộ KH&CN, Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể về sử dụng cân động “xử phạt nguội” phương tiện vi phạm chở hàng quá tải trọng theo hướng hoàn toàn tự động, giảm sự tác động của con người trong quá trình phát hiện, xử phạt các phương tiện vi phạm tải trọng xe.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT và các lực lượng liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn TP, nhất là tại 2 khu vực Trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân) và Trạm kiểm soát tải trọng xe cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7).

Ngoài ra, UBND TP giao UBND Quận 7 và UBND quận Bình Tân chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Thanh tra Sở GTVT thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình triển khai kiểm soát tải trọng xe tại 2 khu vực trạm thu phí nói trên.