Cụ thể, tuyến Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại có các tuyến tàu, giờ đến và đi như sau: Tàu SE1 từ ga Hà Nội lúc 22 giờ 15, đến Sài Gòn lúc 5 giờ 45. Tàu SE2 tại ga Sài Gòn lúc 21 giờ 55, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 30.

Tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ 25, đến ga Sài Gòn lúc 4 giờ 38. Tàu SE4 từ ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25 và đến Hà Nội lúc hơn 4 giờ 50.

Tàu SE5 chạy tại ga Hà Nội lúc 8 giờ 50, đến ga Sài Gòn lúc 18 giờ 55. Tàu SE6 chạy tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ 45, đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 12.

Ngoài ra, phía Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm đôi tàu tuyến Sài Gòn - Nha Trang cũng từ ngày 29-4, tàu SNT1 chạy tại ga Nha Trang 20 giờ, đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 26; tàu SNT2 chạy tại ga Sài Gòn lúc 20 giờ 30, đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 30.

Riêng trong các ngày lễ 30-4 và 1-5 tới, công ty sẽ cho chạy thêm các chặng Sài Gòn - Phan Thiết/Quy Nhơn. Cụ thể, từ ngày 29-4 đến 2-5, tàu SQN2 (Sài Gòn - Quy Nhơn) chạy 20 giờ tại ga Sài Gòn. Ngược lại, từ ngày 30-4 đến 3-5, tàu SQN1 (Quy Nhơn - Sài Gòn) chạy lúc 13 giờ 10 tại ga Quy Nhơn.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, công ty cũng tổ chức chạy lại hàng ngày đôi tàu SPT1/SPT2 từ ngày 29-4. Trong đó, tàu SPT1 chạy tại ga Phan Thiết lúc 13 giờ 20, đến ga Sài Gòn 17 giờ 35, tàu SPT2 chạy tại ga Sài Gòn lúc 6 giờ 40, đến Phan Thiết 10 giờ 24.

Những chuyến tàu phục vụ dịp lễ 30-4, 1-5  - ảnh 1
Nhân viên xịt khử khuẩn tàu Thống Nhất. Ảnh: VNE 

Tương tự như vậy, khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng thông báo phục vụ hành khách trong dịp 30-4 và 1-5, công ty chạy lại một số đôi tàu trên các tuyến. Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, ngày 30-4 chạy tàu TH1 tại Hà Nội lúc 7 giờ 55, đến Thanh Hóa lúc 11 giờ 32. Ngày 3-5 chạy tàu TH2 tại Thanh Hóa lúc 13 giờ 40, đến Hà Nội lúc 17 giờ 30.

Tuyến Hà Nội - Yên Trung, ngày 29 và 30-4, tàu NA3 tại Hà Nội lúc 23 giờ 5, đến Yên Trung lúc 6 giờ 38. Ngược lại, ngày 2-5, tàu NA4 tại Yên Trung lúc 21 giờ 55, đến Hà Nội lúc 6 giờ 28. Ngày 3-5, tàu NA4 tại Yên Trung lúc 21 giờ 55, đến Giáp Bát 6 giờ.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngày 29 và 30-4, tàu QB1 tại Hà Nội lúc 21 giờ, đến Đồng Hới lúc 7 giờ 28. Ngày 2 và 3-5, tàu QB2 tại Đồng Hới lúc 17 giờ, đến Hà Nội lúc 4 giờ 25.

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, tàu ĐĐ5 chạy tại Long Biên ngày 29-4 lúc 7 giờ 16, đến Đồng Đăng lúc 11 giờ 40. Từ ngày 30-4 đến 3-5, tàu ĐĐ5 chạy tại Hà Nội lúc 7 giờ 8 phút; tàu ĐĐ6 chạy tại Đồng Đăng lúc 15 giờ 10, đến Hà Nội lúc 19 giờ 45.

Tuyến Hà Nội - Quán Triều, từ ngày 29-4 đến 3-5, tàu QT1 tại Long Biên 16 giờ 30, đến Quán Triều 18 giờ 30. Từ ngày 30-4 đến 4-5, tàu QT2 tại Quán Triều lúc 5 giờ 40, đến Long Biên lúc 7 giờ 47.

Trước đó, từ ngày 23-4, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội chạy lại hàng ngày các mác tàu NA1/NA2 tuyến Hà Nội - Vinh. Từ ngày 24-4, chạy lại hàng ngày tàu LP5/LP6 tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tàu YB3/YB4 tuyến Hà Nội - Yên Bái.