Cụ thể, kể từ ngày 4-7 đến ngày 2-10, cầu Kênh Tẻ nối quận 4 với quận 7 tạm thời bị chiếm dụng một phần mặt cầu để thi công dự án cầu Kênh Tẻ. Vì vậy, các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực cầu Kênh Tẻ.

Lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông.