Nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, Sở GTVT TP.HCM cho biết từ ngày 25-4 đến ngày 20-7, giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn (quận 1) tạm thời bị chiếm dụng để thi công nhịp dầm AS3 - AS5.

Đó là nhịp dầm băng nút giao đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn thuộc công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

dieu-chinh-giao-thong-cau-thu-thiem2-2
Giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn (quận 1) tạm thời bị chiếm dụng để thi công nhịp dầm AS3 - AS5.

Phương án tổ chức giao thông như sau:

Hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Lê Thánh Tôn: Nguyễn Hữu Cảnh → rẽ phải vào đường Tôn Đức Thắng → quay đầu tại các điểm mở trên đường Tôn Đức Thắng → Lê Thánh Tôn.

Hướng rẽ trái từ đường Nguyễn Hữu Cảnh vào đường Tôn Đức Thắng: Sử dụng phần đường mở rộng với bề rộng 9 m để lưu thông.

Hướng rẽ trái từ đường Tôn Đức Thắng vào đường Nguyễn Hữu Cảnh: Tôn Đức Thắng → quay đầu tại nhịp giữa trụ AS7 và trụ AS8 → Tôn Đức Thắng → Nguyễn Hữu Cảnh.

Sở GTVT cho biết thêm, tổ chức giao thông tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh theo chế độ hai pha. Các loại xe rẽ phải từ đường Nguyễn Hữu Cảnh vào đường Tôn Đức Thắng và từ đường Tôn Đức Thắng vào đường Nguyễn Hữu Cảnh được phép lưu thông liên tục.