Đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Chiều nay (3/7), các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VIII tập trung tại hội trường để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả sau khi tiến hành bỏ phiếu đã công bố ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ảnh 1Nguyễn Văn Dương, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu ngay sau khi công bố kết quả, ông Nguyễn Văn Dương nêu rõ, sẽ cùng với tập thể xây dựng bộ máy chính quyền đoàn kết, nhất trí; đồng thời phát huy tốt nhất vai trò của tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, hành động kiên quyết, kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà  UBND tỉnh Đồng Tháp phải tập trung thực hiện là đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất, khắc phục nhanh sự chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp cũng như không ngừng nỗ lực để nâng cao vị thế của địa phương.

Tại phiên họp chiều nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Minh Hoan để đảm nhận trọng trách Bí thư Tỉnh uỷ./.                                                                 

Theo Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL