Dự kiến đổi số hotline nhận phản ánh về GTVT

(PLO)- Bộ GTVT đề xuất hai số đường dây nóng mới để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân trong nước và nước ngoài. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GTVT vừa ban hành và lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT, thay thế cho Thông tư 50/2011.

Theo Điều 5 của dự thảo, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị về những nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Sự không phù hợp với thực tế của quy định hành chính về GTVT.

- Sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính về GTVT.

- Quy định hành chính về GTVT không hợp pháp.

- Quy định hành chính về GTVT trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

- Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính về GTVT.

- Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị.

- Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính về GTVT liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

- Phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính với những nội dung như: Thủ tục hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, hoặc đã được đăng tải nhưng không đầy đủ, chính xác theo quy định; thủ tục hành chính còn gây khó khăn, vướng mắc, bất cập, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân…024.39411797

Mặc khác, tại Điều 6 của dự thảo, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị bằng văn bản, điện thoại, thông qua Phiếu lấy ý kiến, trực tiếp.Dự thảo cũng đề xuất cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại qua số điện thoại đường dây nóng 024.32151184, thay vì sử dụng số 024.39411797 như quy định hiện nay.

Trường hợp phản ánh, kiến nghị từ nước ngoài, gọi theo số 0084.2432151184 của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ GTVT, thay vì đầu số 0084.2439411797.

Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị bằng văn bản gửi trực tiếp tại Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ GTVT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tiến tới xây dựng app làm thủ tục hành chính online

Tiến tới xây dựng app làm thủ tục hành chính online

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu đánh giá các dịch vụ công trực tuyến để tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.