EVNGENCO3: đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả phục vụ chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình được thực hiện theo hình thức trực tuyến, thu hút hơn 55 học viên là lãnh đạo, CBCNV đang trực tiếp tham gia vào công tác chuyển đổi số của EVNGENCO3 tham dự.

Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp được trực tuyến đến các đơn vị trong EVNGENCO3.

Chương trình do Tổng Công ty phối hợp với Công ty Cổ phần PeopleOne triển khai thực hiện, gồm 4 chuyên đề: Chuyển đổi số và yêu cầu quản trị thay đổi trong tổ chức; chuyển đổi số trong ngành điện và định hướng chuyển đổi số của EVN; văn hóa doanh nghiệp; chuyển đổi số và một số kỹ năng làm việc quan trọng người quản lý cần biết trong bối cảnh chuyển đổi số, trong thời kỳ VUCA (môi trường biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ).

Các nội dung của khóa học được cô đọng, tập trung hướng đến tăng cường năng lực quản trị, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số đối với CBCNV tại Tổng Công ty trong thời kỳ CMCN 4.0 hiện nay, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và những thay đổi cần có của doanh nghiệp. Bằng các ví dụ thực tế, video clip minh họa và các bài tập ngắn, giảng viên Lê Thanh Hải - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần People One và Tiến sĩ Hồ Chí Dũng - Trường phòng Đào tạo đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về các trụ cột liên quan chuyển đổi số nói chung, một số giá trị mới như văn hóa số; trang bị kỹ năng về làm việc cộng tác số và cách thức tiếp cận cho phân tích dữ liệu từ đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần People One nhấn mạnh chuyển đổi số là thay đổi đi vào chiều sâu và chú trọng con người

Ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần People One chia sẻ “Xu hướng hiện nay với những doanh nghiệp quy mô như EVN, EVNGENCO3 là cộng tác, hợp tác và xác định tạo ra một hệ sinh thái để mọi người cùng làm việc. Hệ sinh thái đó gồm khách hàng, đối tác, cấp trên và nhân viên nhằm phát huy được trí tuệ tập thể, sức sáng tạo và tiềm năng của mỗi con người. Việc dự báo được sự cố, đánh giá được tình trạng thiết bị, dữ liệu và hiểu được cách thức cải thiện vấn đề… là cốt lõi, từ đó sử dụng các công cụ cụ thể để tạo thành kỹ năng số”.

Đại diện EVNGENCO3 cho biết, chương trình nằm trong kế hoạch đào tạo về chuyển đổi nhận thức chuyển đổi số năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 để thúc đẩy chương trình chuyển đổi số trên cơ sở một nền tảng văn hoá tích cực, học hỏi, làm chủ kiến thức hiểu biết về chuyển đổi số nói chung và kiến thức chuyển đổi số trong ngành điện. Qua đó thôi thúc thay đổi nhận thức và hành động của toàn thể CBCNV để chuyển đổi số thành công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm