Facebook, Google phải có trách nhiệm trong quảng cáo tại VN

Bộ TT&TT đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quảng cáo.

Trong tờ trình, Bộ cho biết hiện hoạt động quảng cáo trực tuyến đang chiếm một tỉ trọng khá lớn trong tổng đầu tư quảng cáo tại Việt Nam. Trong đó, hai nền tảng được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn quảng cáo trực tuyến nhiều nhất là Google và Facebook, chiếm khoảng 70% doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến.

Mặc dù Luật quảng cáo và Nghị định 181 đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, điều chỉnh hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, tuy nhiên các quy định này chưa có hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt là về trách nhiệm của các các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới trong việc kiểm duyệt nội dung sản phẩm quảng cáo, vị trí đặt sản phẩm quảng cáo, và thực hiện nghĩa vụ về thuế khi cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam.

Đồng thời các hành vi vi phạm và chế tài xử lý còn thiếu, chưa đủ sức răn đe và chưa khả thi trong thực tế. Ngoài ra, việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới chưa rõ ràng, chồng chéo.

Bộ TT&TT đề xuất bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Ảnh: Adsangtao

Cụ thể Bộ TT&TT được phân công quản lý quảng cáo trực tuyến nhưng quản lý quảng cáo xuyên biên giới lại do Bộ VHTT&DL quản lý. Điều này dẫn đến việc xây dựng và thực thi chính sách quản lý về quảng cáo không thống nhất, đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Do đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới, Bộ TT&TT đề xuất bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới và điều chỉnh đầu mối cơ quan quản lý Nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới để đảm bảo thống nhất (Điều 13).

Đề xuất bổ sung quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo và người phát hành quảng cáo tại Việt Nam như trang tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội, ứng dụng... phải có khả năng kiểm soát, ngăn chặn, gỡ bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm đăng phát trên nền tảng của mình.

Cũng trong dự thảo này, Bộ TT&TT đã đề xuất xóa bỏ quy định các tổ chức, doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (Khoản 2 Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP); Bỏ quy định trước khi quảng cáo 15 ngày, tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý có thẩm quyền thông tin của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam (Khoản 2 Điều 14).

Theo Bộ TT&TT, đây cũng chính là các quy định mà Đại sứ quán Mỹ, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN nhiều lần đề nghị Chính phủ Việt Nam xem xét, bãi bỏ vì không khả thi và gây khó khăn cho doanh nghiệp thành viên, cụ thể như Google, Facebook...

Thực tế qua rà soát, chưa thấy tổ chức, cá nhân nước ngoài nào thực hiện quy định nêu trên, dù doanh thu quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam qua Google và Facebook trong 5 năm qua tăng gần 5 lần.

Bên cạnh đó, quy định về quảng cáo trên mạng trên trang thông tin điện tử, báo điện tử trong nước cũng không yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải thông báo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Như vậy, khó có cơ sở để yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam thực hiện quy định này vì bị cho là phân biệt đối xử, cũng như không khả thi trong tổ chức, thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm