Gần 15.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động

Con số này tăng 20% về số DN và tăng 51% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan này cũng cho biết số DN quay trở lại hoạt động trong sáu tháng đầu năm nay đạt hơn 14.900, tăng hơn 75% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cũng trong thời gian trên, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh hơn 5.500, tăng 17% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong sáu tháng qua là trên 31.100 DN, tăng 15% so với cùng kỳ.