Gần 300.000 doanh nghiệp chỉ còn trên giấy

Cụ thể, tính đến hết quý 1/2014, cả nước có khoảng trên 3.000 doanh nghiệp nhà nước, gần 9.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 789.000 doanh nghiệp dân doanh đăng ký thành lập, song số còn đang tồn tại và hoạt động trong nền kinh tế chỉ khoảng gần 493.000.

Không chỉ vậy, quy mô doanh nghiệp ngày càng suy giảm, tỷ trọng doanh nghiệp siêu nhỏ trong nền kinh tế ngày càng tăng, trong khi tỷ trọng doanh nghiệp có quy mô lớn chỉ chiếm khoảng 2,25%.

Nhìn chung trong hai năm trở lại đây, quy mô doanh nghiệp mới thành lập có xu hướng nhỏ đi. Do vậy, việc tăng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập chưa đi kèm với việc tăng số lượng việc làm mới.

Trong năm 2013, cả nước có 76.955 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 398.681 tỷ đồng, tăng 10,1% về số doanh nghiệp và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, năm 2013 cũng là năm cả nước có 60.737 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động (trong đó, số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể là 9.818 doanh nghiệp, số doanh nghiệp gặp khó khăn và rơi vào trạng thái tạm ngừng hoạt động là 50.919 doanh nghiệp) tăng 11,9 % so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động tăng dần theo các tháng trong năm 2013, tổng số là 14.402 doanh nghiệp.

Trong quý 1/2014, cả nước có 18.358 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 97.983 tỷ đồng, tăng 16,9% về số doanh nghiệp và 23,4% về số  vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hiện vẫn gặp nhiều khó khăn nên quý 1/2014, tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc đăng ký tạm dừng hoạt động, hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 16.745 doanh nghiệp, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 3.846 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 7,8%, có 10.318 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký, tăng 9,3%, 2.581 doanh nghiệp giải thể, tăng 13,6%.

Theo Hoài Ngân (VNEconomy)
Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

(PLO)- Trước việc thị trường chứng khoán có xu hướng đi xuống, các cơ quan quản lý nhà nước liên tục tung ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường ổn định trở lại.