Gần 37.000 DN giải thể, tạm ngừng hoạt động

Con số này tăng 13% về số DN và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,6 tỉ đồng, tăng 23%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong năm tháng qua, số DN hoàn tất thủ tục giải thể gần 4.700 DN. Số DN tạm ngừng hoạt động trong năm tháng khoảng 32.100 DN, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm gần 12.900 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và gần 19.300 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.