Giải ngân vốn đầu tư công vay WB tăng mạnh

Đây là thông tin được chia sẻ tại hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương với Ngân hàng Thế giới về giải ngân năm 2020.

WB là một trong những đối tác phát triển lớn nhất đối với Việt Nam, hiện đang tài trợ cho 36 chương trình, dự án đầu tư quan trọng ở cả cấp trung ương và địa phương. Tổng vốn vay đã cam kết cho 36 chương trình dự án là 7,3 tỉ USD, trong đó 33 khoản vay đã ký hiệp định với số vốn vay cam kết là 6,5 tỉ USD, ba khoản vay mới đàm phán đã được phê duyệt nhưng chưa ký hiệp định với số vốn vay cam kết là 506 triệu USD.

Trong danh mục dự án vay, có tám khoản vay sẽ kết thúc giải ngân trong năm nay và 10 khoản vay sẽ kết thúc giải ngân vào năm sau, tức là 1/2 số khoản vay trong danh mục sẽ kết thúc trong vòng một năm tới.

Trị giá giải ngân đầu tư công từ vốn vay WB, theo cả phương thức trực tiếp và phương thức tạm ứng về tài khoản đặc biệt từ đầu năm đến ngày 30-9-2020 là 688 triệu USD, tăng 55% so với trị giá giải ngân cùng kỳ năm 2019.