Chủ tịch Cần Thơ: Còn tình trạng cán bộ vô cảm

Chủ tịch Cần Thơ: Còn tình trạng cán bộ vô cảm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ có các biện pháp, giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương.