Giáo dục thể chất là một trong chuẩn của giáo dục mầm non. Ảnh: HTD

Bà Nghĩa giải thích Bộ đưa ra bộ chuẩn phát triển trẻ để thúc đẩy việc thiết kế chương trình giáo dục mầm non và giúp gia đình có cơ sở nuôi và phát triển trẻ đạt chuẩn cần thiết.

Được biết, nội dung của bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi bao gồm các chuẩn về phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ... chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1.

Q.VIỆT