Đề thi môn Địa, mã đề 310: 

Đề thi và gợi ý bài giải môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019  - ảnh 1
Đề thi và gợi ý bài giải môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019  - ảnh 2

Đề thi và gợi ý bài giải môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019  - ảnh 3

Đề thi và gợi ý bài giải môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019  - ảnh 4

Bài giải gợi ý đề thi môn Địa lý, mã đề 301, mời xem TẠI ĐÂY