Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 được nghỉ bao nhiêu ngày?

Vì ngày 14-4-2019 (mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi) rơi vào Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 15-4-2019. Bởi vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có đợt nghỉ kéo dài hai hoặc ba ngày liên tục. Cụ thể như sau:

- Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ hai ngày/tuần, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ ba ngày liên tục (Từ Thứ bảy, ngày 13-4 đến thứ Hai, ngày 15-4).

- Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ một ngày/tuần được nghỉ hai ngày liên tục (từ Chủ nhật, ngày 14-4 đến hết thứ Hai, ngày 15-4).

Lịch nghỉ lễ này được Căn cứ vào Điểm e Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 Bộ Luật Lao động.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm